Kinderen

2022, een roerig begin, een beter einde?

Het nieuwe jaar 2022 is op moment van schrijven van de column nu bijna 4 weken jong en Nederland is zojuist van het slot gehaald. Spannend en vol risico noemde Mark Rutte de versoepelingen. Begrijpelijk met op dit moment een half miljoen mensen thuis in quarantaine. Het maatschappelijk leven is nu ruim twee jaar ontwricht.
Verder waren de ogen begin dit jaar gericht op The Voice of Holland en het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar is sprake van wanneer iemand je benadert op een manier die seksueel van aard is én over je grens gaat: ongewenste aanrakingen, zoenen tegen iemands wil, seksueel getinte appjes, ongewild doorsturen van seksueel getint beeldmateriaal zoals een dickpic, chanteren met seksueel getint beeldmateriaal, aanranding en verkrachting.

In het klein, maar niet minder ontwrichtend blijft ook een scheiding, zeker als dit tot grote problemen leidt tussen ex- partners en hun kinderen. Als mediation, hulpverleningstrajecten en overleg tussen advocaten niets oplost, zal de rechter een knoop moeten doorhakken over financiële zaken, het vermogen en over de kinderen.

Begin januari was er een zitting in een zaak over beëindigen van het gezamenlijk gezag.
In zeer ernstige gevallen kan de kinderrechter worden verzocht in te grijpen, om de situatie van de kinderen te verbeteren. 

Gezamenlijk gezag en eenhoofdig gezag

Tot eind vorige eeuw was de norm dat één ouder na echtscheiding het gezag over de kinderen kreeg. In 1998 is deze norm verlaten en behouden ouders het gezamenlijk gezag. In 2009 is het ‘gelijkwaardig ouderschap’ ingevoerd. Ondanks alle goede bedoelingen pakken deze ontwikkelingen  voor veel kinderen eerder slechter uit dan beter. Sindsdien is ook het aantal vechtscheidingen toegenomen. Kinderen ondervinden levenslang schade van een vechtscheiding.

De rechtbank oordeelde in deze zaak dat voldaan was aan de twee zware wettelijke criteria voor beëindiging van het gezamenlijk gezag in het belang van de kinderen.

Laat dit jaar in deze zaak maar ook voor het grotere geheel een begin mogen zijn van toename van het welbevinden van deze kinderen en voor iedereen.

Iedere (echt)scheiding is anders

Staat u aan het begin, wilt u een second opinion of loopt iets niet goed? Neem contact op met mr. Robin Pormes of mr. Ien Ubaghs voor een afspraak, 070- 365 34 69
Wij gaan dan samen kijken wat de beste manier is om tot een oplossing te komen.