Aan alles komt een eind

Aan alles komt een eind

Aan alles komt een eind, zo ook aan dit jaar 2023 en daar hoeven we lijkt mij niet rouwig om te zijn. Brandhaarden in de wereld door conflicten die vreselijk uit de hand zijn gelopen. Mensonterende harde beelden staan op ons netvlies en er lijkt geen einde aan te komen. Een doeltreffende interventie om het tij te keren, lijkt nog ver weg.

Escalatieladder

Ik moest denken aan de escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) die het gedrag, de houding en manier van denken van mensen toont voor elke fase van een conflict. De laatste fase van de escalatieladder kent alleen maar verliezers. De tegenstander wordt gezien als object/vijand, er wordt geweld gebruikt en het gedrag is gericht op de ander schade toebrengen en versplinteren. Dan maar samen de afgrond in. In onze familierechtpraktijk maken we gebruik van de escalatieladder om een inschatting te maken of een zaak zich leent voor mediation.

Emotionele fase

Als partijen in een emotionele fase zijn gekomen, de middelste treden van de escalatieladder, hebben emoties de overhand. Ratio en redelijkheid vallen grotendeels weg. Standpunten zijn verhard, luisteren en begrip tonen zijn dan moeilijk. Mediation is in deze fase goed inzetbaar. Via onderliggende en wederzijdse belangen wordt gezocht naar oplossingen. Een juridisch gevecht wordt hierdoor voorkomen.

Vechtfase

Als partijen in een vechtfase zijn beland, de onderste treden van de ladder, is het vaak oorlog. Mediation wordt dan lastig. Vaak hebben partijen toch nog gezamenlijke belangen. Zoals een gerechtelijke procedure voorkomen, of omdat ze nog als ouders of anderszins nog verder moeten met elkaar. Het vertrouwelijke karakter van mediation in een veilige setting is dan een krachtig middel om de strijd los te laten en biedt weer perspectief.

Het nieuwe jaar nadert, tijd voor indexering

Tenzij de indexering is uitgesloten, worden de alimentatiebedragen per 1 januari 2024 met 6,2% verhoogd. Dat is hoog, daarbij te bedenken dat achterstallige indexering en alimentatie na vijf jaar pas verjaart.

Nu op naar het nieuwe jaar, met veel liefde, lichtheid en geluk voor alle lezers!

Boekentip: “Over de Kloof” van Maurits Chabot; over vijanden die elkaar vonden, over veerkracht en vergeving.