Familierecht in tijden van Corona

Deze column schrijf ik terwijl de maatregelen rondom het coronavirus zich (ook) in Nederland opstapelen. Vanzelfsprekend hebben deze voor de rechtspleging eveneens ingrijpende gevolgen. De rechtbanken en gerechtshoven zijn met ingang van 17 maart 2020  voorlopig gesloten en er vinden geen fysieke zittingen meer plaats: alleen zeer urgente zaken worden behandeld. Dit is een zeer […]

TOGAMOMENT

Op de laatste dag van het afgelopen jaar, op 31 december, trok ik hem nog aan. Mijn toga, de dresscode in de rechtszaal. Ik kocht hem dertig jaar geleden, na mijn beëdiging als advocaat in 1989. Nooit kocht ik een trouwjurk maar de aanschaf van mijn zwarte tenue is wel een vergelijkbaar moment. Het had […]

OUD EN NIEUW

De drukke decembermaand is aangebroken. De kerstboom wordt in huis gehaald. Het einde van een roerig jaar komt in zicht. Oud Het afgelopen jaar waren er veel hot topics in het familierecht. Steeds vaker is sprake van misbruik van digitale mogelijkheden. Het kan zomaar gebeuren dat ex partners elkaars wachtwoorden kennen en meekijken in de […]

Maakt mediation de scheiding makkelijker voor mijn kinderen?

Bij mediation overlegt u samen, onder professionele begeleiding, wat het beste is voor uw kinderen. Mediation draagt er aan bij dat de schade voor hen zoveel mogelijk wordt beperkt.Een scheiding is een ingrijpend proces, ook als u beiden achter deze beslissing staat. Verdriet, boosheid en teleurstelling over de stukgelopen relatie maken een onlosmakelijk deel uit […]

Wie regelt de echtscheiding?

Een scheiding is niet zo maar in kannen en kruiken en zorgt voor veel geregel. Samen met uw ex moeten er veel afspraken worden gemaakt. Natuurlijk over de kinderen, maar ook over uw huis, financiën en inboedel.Bij een scheiding zijn meerdere mensen betrokken. U en uw partner, uiteraard. Als u het over de belangrijkste zaken […]

Wanneer kan ik mijn kind erkennen?

Vaders en partners moeten soms zelf hun kind erkennen. Bijvoorbeeld als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partner bent. Bekijk wanneer u zelf uw kind erkent. Moment van erkennen U bent juridisch ouder vanaf het moment dat u uw kind erkent. Dit kan dus niet met terugwerkende kracht. U kunt uw kind op 3 […]

Ongehuwd samenleven. Kom niet met lege handen te staan

Voor deze column put ik uit mijn gevarieerde familierechtpraktijk. Scheidingen maken hiervan een groot onderdeel uit. Bij conflicten binnen het familierecht komt mediation vaak voor. Het huidige gezin is een bonte verzameling. Twee mannen, twee vrouwen, kinderen van een spermadonor of draagmoeder, samengestelde gezinnen. Er zijn veel samenlevingsvormen. Gehuwden, geregistreerd partners, samenlevers. Het familierecht geeft […]

Denkt u bij uw scheiding aan pensioenverevening?

Helaas blijkt dat ex-partners nu vaak geen afspraken over pensioenverdeling maken of de afspraken niet of te laat doorgeven aan de pensioenuitvoerder. Dit kan achteraf tot financieel leed leiden. Pensioenen worden bij scheiding niet automatisch verdeeld. Dit gebeurt waarschijnlijk pas vanaf 1 januari 2020. Wij denken als advocaat en mediator met u mee over pensioenverevening, […]

Scheiden en een eigen woning

Verkoop van de woningWordt het huis verkocht en is er een overwaarde dan hebben beide partners recht op de helft van deze overwaarde en krijgen ze te maken met de “bijleenregeling”. Dit houdt in dat de vrijgekomen overwaarde, ook wel positieve eigenwoningreserve genoemd, tot drie jaar na de verkoop van de woning gebruikt dient te […]

Digitaal huiselijk geweld: een inbreuk op uw privacy

Privacy

Een ex die inlogt met uw DigiD, uw emails leest, via uw mobiel trackt waar u bent: het zijn enkele voorbeelden van digitale stalking oftewel digitaal huiselijk geweld. Wat is digitaal huiselijk geweld precies? ‘Digitaal huiselijk geweld is het misbruiken van alle online mogelijkheden en apparaten om een (ex-)partner te bedreigen, dwars te zitten en […]