Uit de praktijk gegrepen: de mondelinge uitspraak tijdens kort geding

In mijn laatste kort geding kwam ik in aanraking met het procesrechtelijke fenomeen van de mondelinge uitspraak tijdens de zitting. In dit kort geding stond de vraag centraal of – vooruitlopend op de bodemprocedure over erkenning, gezag en omgang – een omgangsregeling kon worden vastgesteld. Volgens de man was dit het geval. De vrouw vond […]

Prik perikelen

De meeste ouders kiezen ervoor om hun kind te vaccineren volgens het Rijksvaccinatie­programma.Er zijn ook ouders die ervoor kiezen om dit niet te doen. Gelukkig zijn de meeste ouders het eens over het wel of niet vaccineren van hun kinderen. Soms komt het voor dat ouders niet op een lijn liggen en leidt dit zelfs […]