bigstockphoto_Close_To_Mom_On_A_Cold_Day_355326

Automatisch gezag over kind bij erkenning

In onze familierechtpraktijk zien we vaak dat ongehuwde ouders na erkenning van een kind de extra stap voor het verkrijgen van ouderlijk gezag niet zetten. Vaak door onwetendheid of nalatigheid.
Bij het uit elkaar gaan of het overlijden van de ongehuwde moeder leidt dit vaak tot problemen en procedures. Die extra stap hoeven gehuwde of geregistreerde partners niet te nemen. Die krijgen automatisch het gezag bij de geboorte.

De huidige wetgeving sluit niet meer aan op de familie anno 2022 waarbij een groot en steeds groeiend aantal kinderen buiten huwelijk wordt geboren. Maar groot nieuws want hier komt verandering in! Recent is op 22 maart 2022 een nieuwe wet aangenomen. De nieuwe wet gaat  -naar verwachting- per 1 juli 2022 gelden.

Wat verandert er?

De nieuwe wet zorgt ervoor dat ook ongehuwde ouders gemakkelijk en van rechtswege gezamenlijk gezag krijgen bij de erkenning van het kind. Je gaat aangifte doen, je erkent het kind en vervolgens krijg je automatisch het gezag erbij. Ongehuwde ouders die de erkenning voor de geboorte hebben geregeld, hebben direct vanaf de geboorte gezamenlijk gezag over het kind.

In de nieuwe regeling is ruimte gelaten dat alleen erkenning plaatsvindt, zonder dat er gezamenlijk gezag ontstaat. Ook als een erkenning niet gezamenlijk tot stand komt maar door vervangende toestemming van de rechtbank, ontstaat niet automatisch gezamenlijk gezag. De andere ouder – vaak de vader-  moet dit dan apart aan de rechtbank verzoeken.

Positieve verwachtingen van de wet?

Onduidelijk is of de nieuwe wet gaat voorzien in de beoogde oplossingen, namelijk gelijkheid in ouderschap in het belang van een kind. Conflictsituaties tussen ouders kun je met deze wet niet voorkomen. Als ongehuwde ouders onverhoopt uit elkaar gaan, blijft het gezamenlijk gezag in stand. Gezamenlijk gezag na scheiding vereist samenwerking. Voor belangrijke beslissingen over het kind is toestemming van de andere ouder vereist. Vaak zien we in de rechtspraktijk dat ouders verschillend denken over wat in het belang is van hun kind.

De praktijk zal gaan uitwijzen of deze wet aanleiding gaat geven tot meer conflicten en procedures.  Conflicten waarbij het kind vaak het kind van de rekening is.