Indexering alimentatie 2024

Jaarlijks wordt de hoogte van kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Voor 2024 is recent het indexeringspercentage vastgesteld op 6,2%. Wanneer u alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2024 met 6,2% verhoogd. Tenzij de wettelijke indexering bij schriftelijke overeenkomst is uitgesloten of de rechter dit heeft uitgesloten in de beschikking. De indexering van alimentaties vindt […]

Dempende werking van toeslagen bij scheiding

In onze familierechtpraktijk staan financiële zaken zoals het inkomen tijdens en na scheiding (alimentatie) uiteraard op de agenda. Partners gaan er na een scheiding vaak financieel op achteruit. In deze tijd van hoge inflatie met stijgende kosten hakt een scheiding er vaak extra hard in. In deze column wordt -voor zover mogelijk in dit korte […]

Alimentatie – wettelijke indexering 2022: 1,9%

Wanneer u alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2022 met 1,9% verhoogd.Het betreft de wettelijke indexering van de alimentatie. Wat houdt de wettelijke indexering in? Alle alimentatiebedragen worden op grond van de wet ieder jaar geïndexeerd. Dit geldt voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie. Het indexeringspercentage wordt ieder jaar vastgelegd door het Ministerie van […]

Meerdere onderhoudsplichtigen

Uit de relatie tussen Paul en Carolien is dochter Ruby geboren. De relatie is verbroken in 2018. In december 2019 gaat Carolien een geregistreerd partnerschap aan met Bob. Carolien is zwanger van Bob en verwacht haar tweede kind. Carolien en Bob willen advies over de kinderalimentatie voor Ruby. Bob gaat ervan uit dat hij niet […]

Elk jaar veranderen de alimentatiebedragen

Elk jaar veranderen de kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld door inflatie of stijging van de woonlasten. Vaak stijgen ook de lonen. Daarom is in de wet opgenomen dat ook alimentatiebedragen elk jaar worden aangepast. Dat noemen we indexeren.  Wettelijk indexeringspercentage De overheid stelt jaarlijks een indexeringspercentage vast. Op 1 januari van elk jaar gaan de alimentatiebedragen […]

Denkt u bij uw scheiding aan pensioenverevening?

Helaas blijkt dat ex-partners nu vaak geen afspraken over pensioenverdeling maken of de afspraken niet of te laat doorgeven aan de pensioenuitvoerder. Dit kan achteraf tot financieel leed leiden. Pensioenen worden bij scheiding niet automatisch verdeeld. Dit gebeurt waarschijnlijk pas vanaf 1 januari 2020. Wij denken als advocaat en mediator met u mee over pensioenverevening, […]

Scheiden en een eigen woning

Verkoop van de woningWordt het huis verkocht en is er een overwaarde dan hebben beide partners recht op de helft van deze overwaarde en krijgen ze te maken met de “bijleenregeling”. Dit houdt in dat de vrijgekomen overwaarde, ook wel positieve eigenwoningreserve genoemd, tot drie jaar na de verkoop van de woning gebruikt dient te […]