Toegankelijke kindgesprekken bij de rechtbank: nieuwe standaard?

Het recht van kinderen om gehoord te worden in familierechtzaken is in meerdere wetten en verdagen verankerd. Kinderen vanaf 12 jaar worden door de Rechtbank Den Haag uitgenodigd voor een kindgesprek. De rechtbank stuurt de uitnodiging via een brief. Cliënten zijn vaak blij verrast omdat de brief kindvriendelijk en in begrijpelijke taal is geschreven. Door […]

Niet de strijd, maar de ouder-kind relatie voorop!

Als we terugblikken naar de ontwikkelingen in de familierechtpraktijk dan is en was er weer veel gaande afgelopen jaar. Actueel thema op dit moment is de invoering van het nieuwe woonbudget bij de becijfering van partneralimentatie. Met spanning wachten we ook op de inwerkingtreding van het automatisch gezamenlijk gezag na erkenning. In deze laatste column […]

Sharenting na scheiding, of beter van niet?

In onze familierechtpraktijk komt het steeds vaker voor dat ouders na scheiding meningsverschillen hebben over het plaatsen van beeldmateriaal van hun minderjarige kinderen op sociale media. Op grote schaal wordt lief en leed gedeeld. Ouders plaatsen maar al te graag foto’s of video’s van hun kinderen op Facebook, Instagram of YouTube. Dit wordt ook wel […]

Automatisch gezag over kind bij erkenning

In onze familierechtpraktijk zien we vaak dat ongehuwde ouders na erkenning van een kind de extra stap voor het verkrijgen van ouderlijk gezag niet zetten. Vaak door onwetendheid of nalatigheid. Bij het uit elkaar gaan of het overlijden van de ongehuwde moeder leidt dit vaak tot problemen en procedures. Die extra stap hoeven gehuwde of […]

Tips voor de feestdagen na een scheiding

Kerstmis

Little Amal trok veel aandacht deze maand november in de Weimarstraat maar ook de Sinterklaasintocht liet blije gezichten zien. De feestdagen, Sinterklaas, Kerstmis en oud en nieuw komen eraan. In mijn familierechtpraktijk zie ik dat de feestdagen voor veel gescheiden ouders helemaal niet zo gezellig zijn. Corona zorgt ook dit jaar weer voor extra discussies […]

Meerdere onderhoudsplichtigen

Uit de relatie tussen Paul en Carolien is dochter Ruby geboren. De relatie is verbroken in 2018. In december 2019 gaat Carolien een geregistreerd partnerschap aan met Bob. Carolien is zwanger van Bob en verwacht haar tweede kind. Carolien en Bob willen advies over de kinderalimentatie voor Ruby. Bob gaat ervan uit dat hij niet […]

Prik perikelen

De meeste ouders kiezen ervoor om hun kind te vaccineren volgens het Rijksvaccinatie­programma.Er zijn ook ouders die ervoor kiezen om dit niet te doen. Gelukkig zijn de meeste ouders het eens over het wel of niet vaccineren van hun kinderen. Soms komt het voor dat ouders niet op een lijn liggen en leidt dit zelfs […]

Extra geboorteverlof voor partner na de geboorte van een kind

Photo by Kelly Sikkema

Vanaf 1 juli 2020 kan extra geboorteverlof worden aangevraagd voor de andere ouder van het pasgeboren kindje. Meestal zijn dat de vaders. In vergelijking met Scandinavische landen was het geboorteverlof voor vaders in Nederland ver onder de maat om een goede start te maken. Dat is nu met deze regeling recht getrokken. De officiële benaming voor […]

Maakt mediation de scheiding makkelijker voor mijn kinderen?

Bij mediation overlegt u samen, onder professionele begeleiding, wat het beste is voor uw kinderen. Mediation draagt er aan bij dat de schade voor hen zoveel mogelijk wordt beperkt.Een scheiding is een ingrijpend proces, ook als u beiden achter deze beslissing staat. Verdriet, boosheid en teleurstelling over de stukgelopen relatie maken een onlosmakelijk deel uit […]

Wanneer kan ik mijn kind erkennen?

Vaders en partners moeten soms zelf hun kind erkennen. Bijvoorbeeld als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partner bent. Bekijk wanneer u zelf uw kind erkent. Moment van erkennen U bent juridisch ouder vanaf het moment dat u uw kind erkent. Dit kan dus niet met terugwerkende kracht. U kunt uw kind op 3 […]