Disclaimer

Het materiaal op deze website is samengesteld door Ubaghs advocaten | mediation en uitsluitend bedoeld ter informatie. Het is niet bedoeld als juridisch of anderszins professioneel advies. Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Ubaghs familierecht advocaten | mediation geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.De bezoeker van de website wordt ontraden om van deze informatie gebruik te maken zonder vooraf een juridisch adviseur te raadplegen.
Het materiaal mag uitsluitend gelezen en gebruikt worden voor privé gebruik, elk ander gebruik is niet toegestaan.

Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Ubaghs familierecht advocaten | mediation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen.