2 euro monets

Elk jaar veranderen de alimentatiebedragen

Elk jaar veranderen de kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld door inflatie of stijging van de woonlasten. Vaak stijgen ook de lonen. Daarom is in de wet opgenomen dat ook alimentatiebedragen elk jaar worden aangepast. Dat noemen we indexeren. 

Wettelijk indexeringspercentage

De overheid stelt jaarlijks een indexeringspercentage vast. Op 1 januari van elk jaar gaan de alimentatiebedragen automatisch met dit percentage omhoog.
Het indexeringspercentage voor 2021 bedraagt 3%   (2020: 2,5%)

Kan er worden afgeweken van deze wettelijke indexering?

Ja, dat kan als u dit samen schriftelijk bent overeengekomen in bijvoorbeeld het convenant of het ouderschapsplan of als de rechtbank in de beschikking heeft bepaald dat de wettelijke indexering niet geldt. 

Berekenen van de wettelijke indexering

Via de site van het LBIO kunt u controleren en berekenen of de indexering in de afgelopen jaren correct is toegepast.

Verjaring

Het recht op inning van achterstallige indexering verjaart na vijf jaar. Achterstallige alimentatie ouder dan vijf jaar kan niet meer worden geïnd.

Wat als uw inkomen al jaren niet meer stijgt?

Als uw inkomen al enkele jaren gelijk is gebleven of is gedaald, is het mogelijk dat het alimentatiebedrag niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven. U kunt hierover dan het gesprek aangaan met uw ex-partner. Komt u er samen niet uit, overweeg dan om dit samen via mediation te bespreken. Als dat niet mogelijk is, dan gaan we graag met u na welke mogelijkheden er zijn om tot aanpassing van de alimentatie te komen. 

Wilt u informatie of heeft u vragen over de wettelijke indexering of vragen over partner- en kinderalimentatie?
Wij helpen u graag verder en zijn bereikbaar op 070 – 365 34 69 of stuur ons hier uw vraag.

mr. Ien Ubaghs, familierechtadvocaat en mediator (vFAS)
mr. Robin Pormes, juridisch medewerker personen- en familierecht