Photo by Kelly Sikkema

Extra geboorteverlof voor partner na de geboorte van een kind

Vanaf 1 juli 2020 kan extra geboorteverlof worden aangevraagd voor de andere ouder van het pasgeboren kindje. Meestal zijn dat de vaders. In vergelijking met Scandinavische landen was het geboorteverlof voor vaders in Nederland ver onder de maat om een goede start te maken. Dat is nu met deze regeling recht getrokken.

De officiële benaming voor partnerverlof is geboorteverlof. Een partner heeft direct na de bevalling recht op één week betaald verlof. Dit verlof moet in de eerste vier weken na de geboorte worden opgenomen. Vanaf 1 juli 2020 heeft de partner ook nog eens recht op vijf weken éxtra verlof, ook wel aanvullend geboorteverlof genoemd. De partner heeft tijdens deze vijf weken recht op uitbetaling van 70% van zijn loon. De werkgever kan hiervoor een uitkering aanvragen bij het UWV. Het is wel vereist dat dit aanvullend geboorteverlof binnen een halfjaar na de geboorte wordt opgenomen.

Het idee achter het extra geboorteverlof is dat beide ouders op deze manier de ruimte krijgen om kennis te maken met het kind, de zorgtaken te verdelen en te wennen aan de nieuwe situatie. Onderzoek heeft laten zien dat ruime ouderschapsverlofregelingen positieve effecten hebben op de gezondheid maar ook op het welzijn, de leerprestaties en verdiensten van de volgende generatie *.

Hoe zit het met betaling?

Nu al hebben ouders recht op in totaal 26 weken ouderschapsverlof per kind. Deze verlofweken kunnen in de eerste 8 levensjaren van het kind worden opgenomen. Dit verlof is in principe onbetaaldOuders moeten de ruimte krijgen te kijken hoe ze de zorg voor de kinderen willen uitvoeren. Het kabinet heeft plannen om het ouderschapsverlof deels betaald te maken. Deze regeling zal mogelijk ingaan vanaf augustus 2022.

Het kabinet wil het ouderschapsverlof aantrekkelijker maken en heeft het volgende voorgesteld: vanaf augustus 2022 zullen de ouders in de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof een UWV-uitkering van 70% van hun dagloon ontvangen.

Een belangrijke voorwaarde is dat het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken zullen onbetaald zijn en kunnen in de eerste 8 levensjaren van het kind worden opgenomen. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Of deze nieuwe regeling er ook echt gaat komen staat nog niet vast. Het wetsvoorstel moet eerst nog goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer. We houden de ontwikkelingen voor u in de gaten!

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Wij helpen u graag verder!

FAMILIE & RECHT
mr. Ien Ubaghs, familierechtadvocaat en mediator
mr. Robin Pormes, juridisch medewerker personen- en familierecht

*) Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de UvA; boek: De eerste 1000 dagen