Ien en Robin

Feestmaanden “Lustrum, geboorte, huwelijksfeest”

We hadden eind juni van dit jaar geen huwelijksfeest maar wel een klein feestje. Kantoor zit alweer vijf jaar op de hoek van de Weimarstraat met de Franklinstraat. Op de vrijdagmiddag is dit gevierd met mensen die het dichtst bij kantoor staan, voorzien van heerlijke Vietnamese hapjes van VuVu, onze ‘buren’.  
Een goed levensmotto blijft om diepgang en frivool zijn te combineren, dus feesten op zijn tijd doet de mens goed. Je laveert dan beter door lastige kwesties, is de ervaring.

Ook de verwachte komst van een klein wezen is een vreugdevol gebeuren. Eind deze zomer gaat een van de advocaten (de jongere generatie) zelf het ouderschap ervaren. Termen als gender reveal party’s, EHBO cursus voor baby’s, groei echo’s en het bevallingsplan kwamen langs.

Als familierechtadvocaten zijn we vaak betrokken bij geschillen tussen ouders. Of je een betere familierechtadvocaat/mediator bent als jezelf kinderen hebt, valt te betwijfelen. Er zijn veel factoren die je tot een bevlogen en kundige belangenbehartiger of mediator maken.
Het toepassen van menselijk gevoel in de advocatuur, het bedrijfsleven en de politiek staat volop in de belangstelling. De menselijke maat* blijft de meetlat waaraan gedachten, gevoelens, gedrag en handelen worden afgemeten. 

De zomermaanden staan voor feesten, festivals en ook huwelijksfeesten. We houden het verder luchtig, alhoewel. Ruzie over de kosten van het huwelijksfeest komen regelmatig voor in echtscheidingsprocedures. De  bedragen waarover ruzie wordt gemaakt zijn vaak aanzienlijk.
Het liep helaas voor de man in een echtscheiding minder feestelijk af. Hij regelde in maart 2021 de trouwerij voor september 2021. Hij pakte goed uit met ruim tweehonderd gasten en verstrekte alle opdrachten. De kosten waren navenant hoog. De facturen liet hij onbetaald. Het feest was fantastisch maar het huwelijk van korte duur. Juridisch werden deze voorhuwelijkse schulden gekwalificeerd als een privéschuld van de man. Dit was anders geweest als de man en de vrouw gezamenlijk hadden besloten om voor het huwelijksfeest eens goed uit te pakken.
Reken maar dat dit geen feestje was voor deze man!

*tip: boek van advocaat mr. Gilsing, De menselijke maat (oproep te leven en werken vanuit het hart,  inspirerend ook buiten de advocatuur)