rose garden

I never promised you a rose garden

Als je ergens vrolijk van kunt worden in deze tijd dan is het wel van het boek van professor Bernard Schols en journaliste Heidi Klijsen: Voorkom ruzie in bed*.
Nooit eerder las ik zo’n amusant boek over lastige familierechtelijke vraagstukken. Het boek staat ook nog eens boordevol tips en is goed leesbaar, ook voor niet- juristen. Vaak komt het erop neer dat het einde van een relatie toch nog een financieel ongewenst staartje krijgt.
Op luchtige wijze -want deze tijd is al zwaar genoeg- neem ik u in deze laatste column van het jaar 2021 mee naar het juridische leerstuk van de verknochtheid (artikel 1: 94 lid 5 BW).

Verknocht aan je kunstgebit

Verknochtheid komt vooral ter sprake als na een huwelijk in gemeenschap van goederen een verdeling dient plaats te vinden. Juridisch is een goed of schuld verknocht als deze op zo’n manier verbonden is aan iemand dat deze niet in een gemeenschap van goederen vallen.
In de casus van Paul en Peter, getrouwd in de oude algehele gemeenschap van goederen, speelde het vraagstuk van de verknochtheid. Ze zijn het eens over de verdeling van het huis, de auto, de bankrekeningen en de verdeling van de huisdieren, de poezen Mitzi en Poekie.
Eén geschilpunt bleek: het kunstgebit van Peter. Dat prijzige gebit was toch ook voor de helft van Peter? Ze hadden er zelfs de laatste vakantie voor laten schieten.
Nee dus, een kunstgebit geldt in de regel als verknocht. Net zoals een smartegelduitkering, een ontslagvergoeding of een letselschade uitkering. Peter mocht zijn kunstgebit behouden zonder verrekening van waarde.

Indexering van alimentaties

De alimentatiebedragen worden per 1 januari 2022 verhoogd met 1,9%.

Voor alimentatiebetalingen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Ook voor de achterstallige indexering geldt deze termijn. Als de wettelijke indexering niet wordt betaald, trek dan dus tijdig aan de bel bij de alimentatiebetaler. Als u achterstallig bent met de indexering én verlaging van de alimentatie wenst, dan is het goed om eerst na te gaan of er geen achterstallige indexering is.
Ien Ubaghs – Familie & Recht hoek Weimarstraat/Franklinstraat
* Boekentip: Voorkom ruzie in bed, auteurs: prof.mr.dr. Bernard Schols en Heidi Klijsen