Indexering alimentatie 2024

Indexering alimentatie 2024

Jaarlijks wordt de hoogte van kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Voor 2024 is recent het indexeringspercentage vastgesteld op 6,2%. Wanneer u alimentatie betaalt, wordt het bedrag per 1 januari 2024 met 6,2% verhoogd. Tenzij de wettelijke indexering bij schriftelijke overeenkomst is uitgesloten of de rechter dit heeft uitgesloten in de beschikking. De indexering van alimentaties vindt haar oorsprong in de wens de alimentatie aan te passen aan stijgende prijzen en daardoor stijgende lonen. Dit dient van rechtswege te geschieden, zodat partijen niet ieder jaar naar een rechter hoeven. Er is gekozen voor een loonindexcijfer en niet voor een prijsindexcijfer. Op de website www.verder-online.nl is dit percentage terug te vinden en kan het geïndexeerde bedrag worden becijferd.
Heeft u vragen over de hoogte van de alimentatie of de wettelijke indexering? Neem dan contact op met een van de advocaten van kantoor.