Kinderen

Maakt mediation de scheiding makkelijker voor mijn kinderen?

Bij mediation overlegt u samen, onder professionele begeleiding, wat het beste is voor uw kinderen. Mediation draagt er aan bij dat de schade voor hen zoveel mogelijk wordt beperkt.
Een scheiding is een ingrijpend proces, ook als u beiden achter deze beslissing staat. Verdriet, boosheid en teleurstelling over de stukgelopen relatie maken een onlosmakelijk deel uit van dit proces. Het zorgt voor een periode van spanningen, discussies en conflicten. Voor kinderen is het een ingewikkelde tijd, met veel onzekerheden en onveilige gevoelens.

Waar is het mis gegaan?

Mediation helpt u bij het ontvlechten van de partnerrelatie en de ouderrelatie. Want u bent dan straks geen partners meer, maar u blijft altijd ouders. Samen met u ontleedt de mediator waar de conflictpunten zitten en waar het mis is gegaan. Op deze manier wordt toegewerkt naar meer wederzijds begrip, zodat er een goede basis ontstaat om afspraken te maken over het leven na de scheiding. Van het grootste belang voor u beiden, maar ook en vooral voor uw kinderen. Bijvoorbeeld als u co-ouderschap overweegt.

Makkelijker voor de kinderen

De mediator brengt tussen beide ex-partners een opbouwende dialoog op gang. Er ontstaat een sfeer waarin weer naar elkaar wordt geluisterd en samen naar oplossingen wordt gezocht. Dit heeft ontegenzeggelijk zijn weerslag op uw kinderen. Zij voelen feilloos aan dat de communicatie tussen u beiden verbetert en dat u samen bezig bent met hun belangen. Een scheiding is voor kinderen altijd een ingrijpende gebeurtenis. Maar als u en uw ex-partner er op een respectvolle, zorgvuldige en constructieve manier mee omgaan, met oog voor uw kinderen, voorkomt u verdere schade. Mediation helpt u hierbij en maakt de scheiding voor uw kinderen makkelijker te verwerken.