Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de zorg en opvoeding van de kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht als u kinderen hebt die jonger zijn dan achttien jaar.

U en uw partner beslissen zelf wat u in het ouderschapsplan vastlegt. Bij kinderen jonger dan achttien jaar moet u over de volgende onderwerpen in elk geval afspraken maken.

Het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken

U kunt kiezen voor co-ouderschap. Hierbij verdeelt u de kosten en de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen gelijk.

U kunt er ook voor kiezen dat de kinderen bij één van u gaan wonen. U moet dan vervolgens afspreken hoe vaak de kinderen de andere ouder zien (ook wel de niet-verzorgende ouder genoemd). Dit heet een zorgregeling of omgangsregeling. Hiervoor geldt geen standaardregeling. U beslist samen hierover. Houd bij de beslissing rekening met de wensen van de kinderen, school, hobby’s en sport van de kinderen.

De informatie- en raadplegingsplicht

Ook na de scheiding blijft u elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen van de kinderen. Denk aan medische beslissingen, schoolkeuze, hoe het op school gaat, zakgeld, etc. Als u gezamenlijk het ouderlijk gezag over de kinderen hebt, moet u belangrijke beslissingen altijd samen nemen. Over relatief minder belangrijke onderwerpen (bijvoorbeeld wie er zorgt dat het kind naar de kapper gaat) kunt u afspreken welke ouder daarvoor zorgt.

In het scheidingsplan spreekt u samen af over welke onderwerpen u elkaar op de hoogte houdt (informatie) en waarover u samen beslist (raadpleging). De raadplegingsplicht heet ook wel consultatieplicht. Als u samen het ouderlijk gezag over de kinderen hebt, betekent samen beslissen dat u allebei moet instemmen. Als de kinderen geboren zijn tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, is er automatisch sprake van gezamenljik ouderlijk gezag. In andere gevallen moet dit zijn aangevraagd.

De verdeling van de kosten van opvoeding en verzorging

Als ouders blijft u ook na de scheiding beiden financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. U maakt samen afspraken over het verdelen van de kosten. In het ouderschapsplan legt u vast hoe hoog het bedrag aan kinderalimentatie is en wie dit aan wie betaalt. U kunt ook afspreken dat u een kinderrekening opent, waar u allebei een bedrag op stort. Van deze rekening betaalt u dan vervolgens alle kosten van de kinderen.

Kinderen ouder dan achttien jaar

Zijn uw kinderen ouder dan achttien jaar? U hoeft dan geen ouderschapsplan op te stellen. Wel maakt u afspraken hoe u de kosten van onderhoud en studie verdeelt. Totdat de kinderen 21 jaar worden, moeten ouders hier aan in ieder geval bijdragen. Ook ná het 21ste levensjaar kan het zo zijn dat u nog een financiële bijdrage moet betalen voor uw kind. Dit is zo als uw kind kan aantonen dat het die financiële bijdrage nodig heeft óf als u samen als ouders in het ouderschapsplan hebt afgesproken dat u ook na 21 jaar blijft bijdragen.