Bad relationship with a couple or marriage angry and sad after argument sitting on a couch at home

Parenting Coördination

Hoe lossen we het op zonder rechter? De PC in de familierechtpraktijk

In de meimaand met Hemelvaart en Pinksteren waren er wat extra vrije dagen en dat gaf ruimte voor het opruimen van jarenlang verzamelde artikelen, uitspraken en cursussen. Veel kon weg, door de tijd achterhaald of digitaal al voorzien van de laatste versie. In de afgelopen jaren is er een constante stroom van nieuwe ontwikkelingen in de familierechtpraktijk. Ook het werk van de familierecht advocaat/mediator is mee geëvolueerd. Scheidingen en met name ‘high conflict’ scheidingen blijven toenemen, het werk is gecompliceerder geworden. Tijdens het opruimen ontstond het idee u via deze column te laten kennis maken met een nieuwe loot in Nederland in de familierechtpraktijk: Parenting Coördination (letterlijk vertaald: ouderschap coördinatie) . Via parenting coördination lossen ouders hun conflict op zonder rechter. Het is een kindgericht proces waarin het perspectief van het kind centraal wordt gesteld. De parenting coördinator (de PC) helpt bij de uitvoering en naleving van het ouderschapsplan. Het betreft conflicten over bijvoorbeeld: school- en sportkeuze; wijzigingen in zorg- en/of vakantieregelingen; incidentele gebeurtenissen zoals verjaardagen; toestemming vakantie buitenland; binnenlandse verhuizingen; medische aangelegenheden; alimentatiegeschillen; periode/duur van de vakantie; de wijze van contact rond ziekte van ouder of kind; hoe vaak belmomenten plaatsvinden.

Aanbeveling of bindend advies De PC heeft meer bevoegdheden dan een mediator. Komen de ouders er samen niet uit, dan kan de PC een aanbeveling doen of zelfs een bindend advies geven. Als een ouder het bindend advies niet nakomt, kan dit door de rechter worden bekrachtigd.

Opnemen in ouderschapsplan In het ouderschapsplan kunnen ouders opnemen dat de PC (zo nodig online) wordt ingeschakeld bij geschillen voor een snelle en tijdige oplossing. Daarmee wordt ingezet op een gezonde en veilige ouder-kindrelatie én een beroep op de overbelaste rechtbank wordt zo voorkomen.

Boekentip: Ruzie in de relatie, (2021, Glasl, van Lith, Weimar, SWP Amsterdam, ISBN 978 8850 679 6) Interessant voor iedereen om te lezen, met remedies

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Onze website gebruikt cookies. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe cookies door ons gebruikt worden.