bigstockphoto_Children_5233634

Prik perikelen

De meeste ouders kiezen ervoor om hun kind te vaccineren volgens het Rijksvaccinatie­programma.
Er zijn ook ouders die ervoor kiezen om dit niet te doen. Gelukkig zijn de meeste ouders het eens over het wel of niet vaccineren van hun kinderen. Soms komt het voor dat ouders niet op een lijn liggen en leidt dit zelfs tot een juridisch geschil. Vanaf juli 2021 kunnen kinderen tussen de 12 en 17 jaar een coronavaccin krijgen. Dit kan leiden tot geschillen tussen ouders over het wel of niet vaccineren van hun kinderen tegen het coronavirus.

Gezagsbeslissing
Het wel of niet laten vaccineren van kinderen is een gezagsbeslissing van de ouders. Kinderen vanaf 12 jaar hebben hier ook een stem in. Vanaf 12 tot en met 15 jaar beslissen zowel het kind als de ouder(s) met gezag. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen. Wanneer bij gezamenlijk gezag één van de ouders weigert om toestemming te geven, kan de rechter worden verzocht vervangende toestemming te geven. Bij toewijzing van dit verzoek komt de toestemming van de rechter in plaats van de weigerende ouder met gezag. De rechter kijkt bij het nemen van deze beslissing wat in het belang van het kind is.

Jurisprudentie
De rechtbank heeft al meerdere malen een beslissing moeten nemen over geschillen tussen ouders met betrekking tot het Rijksvaccinatie­programma. Rechters verlenen in het overgrote deel van de zaken vervangende toestemming voor vaccinaties uit het Rijksvaccinatie­programma. Een beroep van de weigerende ouder op gemaakte afspraken over niet-vaccineren ten tijde van de relatie en/of op negatieve bijwerkingen van een vaccin wordt in beginsel afgewezen. Hoe rechters zullen omgaan met een verzoek tot vervangende toestemming voor een coronavaccinatie is onduidelijk. Is vaccineren wel in het belang van het kind, gelet op de milde klachten voor jonge kinderen? Jurisprudentie zal dit moeten gaan uitwijzen.

Preventief
Door tijdens de scheiding al afspraken te maken over vaccineren kan een gang naar de rechter worden voorkomen. Het is verstandig om deze afspraken zo duidelijk mogelijk op te nemen in het ouderschapsplan.