Live changing moments

Wij zetten onze kennis en ervaring ook in bij het adviseren van jonge stellen met kinderen of een kinderwens die gaan samenwonen of trouwen. Juist in de fase dat de relatie goed is, is het mooi om te hebben gesproken en nagedacht over de gevolgen die bij hen passen, mocht het in de toekomst onverhoopt mis gaan. Overigens zijn (oudere) stellen die gaan (her)trouwen natuurlijk ook van harte welkom.

samenlevingscontract

In een samenlevingscontract wordt onder andere vastgelegd hoe de lasten worden gedragen en welke zaken gemeenschappelijk zijn.
Bij een samenlevingscontract is er geen sprake van gemeenschap van goederen, tenzij je dit in het samenlevingscontract opneemt.

Huwelijk

Bij een huwelijk of partnerschap heb je automatisch een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld onderhoudsplicht en erfrecht. Bij een samenlevingscontract heb je deze rechten en plichten alleen als je ze in het contract opneemt.

geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is bijna hetzelfde als een huwelijk. Je moet ook eerst digitaal of persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Vervolgens onderteken je op het gemeentehuis in het bijzijn van getuigen een verklaring. De verschillen met een huwelijk zijn:

  • Je hoeft elkaar niet het jawoord te geven.
  • Je kunt het geregistreerde partnerschap beëindigen bij een notaris of advocaat. Als je minderjarige kinderen hebt of als je het niet met elkaar eens bent, moet je net zoals bij een huwelijk naar de rechter.
  • Een geregistreerd partnerschap kan je omzetten naar een huwelijk. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.
  • Een geregistreerd partnerschap wordt in andere landen niet altijd erkend of er gelden andere regels.

Scheiden

Om een huwelijk te kunnen ontbinden is een scheidingsbeschikking van de rechter nodig. Bij een geregistreerd partnerschap en geen minderjarige kinderen kan de scheiding met  de hulp van een advocaat of notaris worden geregeld.
Samen de gevolgen van het einde van de relatie regelen, of dit nu een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving betreft, kan via scheidingsmediation door een ervaren familierechtadvocaat tevens mediator.  
Als mediation niet mogelijk is, is betrokken deskundige begeleiding van belang, waarbij zoveel mogelijk escalatie en schade wordt voorkomen.