Sharenting

Sharenting na scheiding, of beter van niet?

In onze familierechtpraktijk komt het steeds vaker voor dat ouders na scheiding meningsverschillen hebben over het plaatsen van beeldmateriaal van hun minderjarige kinderen op sociale media. Op grote schaal wordt lief en leed gedeeld. Ouders plaatsen maar al te graag foto’s of video’s van hun kinderen op Facebook, Instagram of YouTube. Dit wordt ook wel ‘sharenting’ genoemd (share+parenting). Wat zijn de juridische mogelijkheden als een ouder hier niet achter staat?

Gezamenlijk gezag

Bij gezamenlijk gezag mag een ouder alleen met toestemming van de andere ouder een foto of video van het kind plaatsen. Het delen van beeldmateriaal van kinderen op sociale media is een gezagskwestie. Wanneer een ouder zonder toestemming van de andere ouder tóch beeldmateriaal van de kinderen deelt, kan de andere ouder dit aan de rechter voorleggen. De rechter maakt dan een belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting van de ouder en het recht op privacy en de persoonlijke levenssfeer van het kind. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters de privacy en persoonlijke levenssfeer van kinderen zwaar laten meewegen. In uitspraken wordt dan bepaald dat een foto of video verwijderd moet worden in combinatie met een (tijdelijk) verbod op het delen van beeldmateriaal

Eenhoofdig gezag

Een ouder zonder gezag heeft altijd toestemming nodig van de ouder met gezag voor het delen van een foto van het kind. Een ouder zonder gezag heeft daarentegen weinig juridische mogelijkheden om de ouder met gezag te weerhouden beeldmateriaal van het kind op sociale media te delen.

Opa’s en oma’s

Ook derden zoals opa of oma delen foto’s van (klein)kinderen online. Ouders die dit niet wensen, hebben juridische mogelijkheden om dit te stoppen op grond van de privacywetgeving. Voor het plaatsen van foto’s van kinderen onder de 16 jaar is toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers nodig.
Ouders maken bij een scheiding een ouderschapsplan, met afspraken over de kinderen. Wat ons betreft dienen afspraken over het gebruik van social media en het plaatsen van foto’s van de kinderen vandaag de dag niet te ontbreken in het ouderschapsplan. Dit kan ongewenste digitale verrassingen in de toekomst voorkomen.

Ien Ubaghs en Robin Pormes
familierechtadvocaten | mediaton