Tarieven

Ubaghs advocaten | mediation hecht veel waarde aan duidelijkheid over de kosten. Controleer daarom eerst of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan werkt Ubaghs advocaten | mediation met een uurtarief.

Uurtarief

Het gehanteerde uurtarief is variabel en gebaseerd op een combinatie van ervaring, specialisme en complexiteit van de zaak. De tarieven zijn concurrerend. Het uurtarief wordt altijd voorafgaand aan de werkzaamheden besproken en overeengekomen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke werkzaamheden zijn gedaan en hoeveel tijd eraan is besteed zodat dit transparant is.

Toevoeging / Pro deo

In sommige gevallen en uit maatschappelijk oogpunt wordt juridische bijstand verleend op toevoegingsbasis of worden mediations begeleid waarbij een van de partners voor een toevoeging in aanmerking komt.
De voorwaarden die de de Raad voor Rechtsbijstand hanteert om in aanmerking te komen voor een toevoeging en wat uw eigenbijdrage is, leest u hier.

Rechtsbijstand­verzekering

Check vooral ook of u een rechtsbijstandsverzekering heeft die mediation of procedures in scheidingszaken (deels) vergoedt.

griffierecht

Bij een gerechtelijke procedure is griffierecht verschuldigd.  De hoogte hiervan is afhankelijk van de soort zaak en is minder als er een toevoeging is verleend. Ook overige kosten zoals kosten van gemeentelijke uittreksels en deurwaarderskosten worden doorbelast.