Photo by Utomo Abrianto on Unsplash

Wie regelt de echtscheiding?

Een scheiding is niet zo maar in kannen en kruiken en zorgt voor veel geregel. Samen met uw ex moeten er veel afspraken worden gemaakt. Natuurlijk over de kinderen, maar ook over uw huis, financiën en inboedel.
Bij een scheiding zijn meerdere mensen betrokken. U en uw partner, uiteraard. Als u het over de belangrijkste zaken eens bent, kunt u samen één scheidingsmediator in de arm nemen voor de afwikkeling van uw scheiding. Alleen een advocaat kan een verzoekschrift tot een scheiding aanvragen bij de rechtbank. Als individu kunt u dit niet doen. Ien Ubaghs is een gespecialiseerde echtscheidingsmediator die aangesloten is bij de vFAS. Zij is ook advocaat en kan dit dus voor u doen.

Gezamenlijk of eenzijdig verzoek

Als u er voor kiest om samen één advocaat-scheidingsmediator in te schakelen, dan heet het verzoekschrift tot echtscheiding dat wordt ingediend een gezamenlijk verzoekschrift. Dient u het verzoekschrift om uit elkaar te gaan alleen in, dan spreken we van een eenzijdig verzoekschrift. In dat laatste geval heeft u een eigen advocaat. Deze vraagt dan namens u de scheiding aan bij de rechtbank. Uw partner ontvangt binnen veertien dagen een kopie van dit verzoekschrift. Uw partner kan hier bezwaar tegen maken; dat heet verweer voeren. Ook kan uw partner in dat verweerschrift zelfstandige verzoeken indienen, waar u zich dan weer tegen kan verweren.
De rechter spreekt de echtscheiding uiteindelijk uit. Dat kan op twee verschillende manieren gebeuren. Als u en uw partner overeenstemming hebben bereikt over de onderwerpen in het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, kan de rechter de gemaakte afspraken via een schriftelijke procedure in een uitspraak bevestigen: de formele procedure. Er vindt in dit geval meestal geen mondelinge behandeling plaats van uw scheiding. U bent ook niet verplicht bij de uitspraak aanwezig te zijn.
Wanneer u kinderen heeft die ouder zijn dan 12 jaar, zullen zij wel altijd een brief van de kinderrechter ontvangen, waarbij zij worden uitgenodigd om hun mening over de scheiding van hun ouders (en de afspraken die gemaakt zijn) kenbaar te maken. Ook wanneer u samen in overleg uit elkaar bent gegaan en de afspraken samen hebt vastgelegd. Uw kinderen kunnen er voor kiezen om schriftelijk op de brief van de kinderrechter te reageren, of ze kunnen voor een gesprek naar de rechter toe gaan.

Geen overeenstemming? Dan een hoorzitting

Als twee echtgenoten geen overeenstemming bereiken over de onderwerpen die geregeld moeten worden bij de scheiding en dus geen convenant opstellen, zullen de beslissingen aan de rechter moeten worden voorgelegd. In dat geval vindt altijd een inhoudelijke procedure plaats bij de rechtbank; een zitting. De rechter beslist over de geschilpunten. Dit gebeurt nadat beide partijen- samen met ons – hun verhaal hebben gedaan tijdens een hoorzitting. Tegen de uitspraak van de rechter kan door beide partijen hoger beroep worden ingesteld.
Wanneer de echtscheidingsuitspraak van de rechter definitief is geworden en is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel. De echtscheidingsbeschikking moet binnen zes maanden worden ingeschreven. Dit doen wij voor u.